top of page

General Data Protection Regulation

EU's nye dataskyddsförordning

Justice Scale

Personlig information vi lagrar och syftet med lagringen

Vi lagrar följande personliga uppgifter om våra medlemmar;

Medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, make / maka och nationalitet.

Vi behandlar informationen för att uppfylla våra skyldigheter i samförstånd med dig. Information om ditt medlemskap samt för information om deltagande i resor / händelser som vi är skyldiga att spara i samband med redovisning.......

Läs mer på Svenska.....

Personopplysninger som vi lagrer og formålet med lagringen

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;

Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ektefelle og nasjonalitet.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Informasjon om ditt medlemskap samt for opplysninger om deltagelse på reiser / arrangementer er vi pålagt å lagre i forbindelse med regnskapsføring, .......

Les mer på Norsk.....

bottom of page