Golfen inom Club Nordico administreras i Torrevieja.

Fördelen blir självklart närheten

till banorna samt minskade resekostnader för oss alla.

 

Anmälan görs via e-mail direkt till:
Måndagar18-hålsrunda: kalle@hogberg.eu eller alternativ uweluken@hotmail.com
Torsdagar18-hålsrunda: r.jamessp@outlook.com eller telefon +46708-980609
Utskick inför varje start sker via mail-lista. Anmälan görs tidigast en vecka före speldag.
Lämna gärna din mail-adress om du inte är med på den.