top of page

Kommunike´ efter årsmötet 2016

 

På Club Nordicos årsmöte den 30 mars 2016 ajournerades mötet på grund av ofullständiga beslutsunderlag, vad gäller resultat och balansräkning.

 

På grund av detta utsågs en interimsstyrelse bestående av fem (5) personer.

Interimsstyrelsen består av:

  • Christer Lundqvist, La Marina

  • Göte Johansson, Mar Menor

  • Joakim Ottosson, La Marina

  • Anny Larsdottir, La Marina

  • Anne-Marie Hillerström, Torrevieja

  • Uwe Lüken, Torrevieja

 

Interimsstyrelsen skall före den 15 okt 2016 kalla till fortsatt årsmöte för att avsluta 2015 års verksamhet.

Det som skall kompletteras med är:

  • Årsredovisning med Balans-, och resultaträkning.

  • Budgetförslag.

  • Revisorns granskningsrapport,

  • Valberedningens förslag till ny styrelse.

 

Att sittande styrelse inte fick ansvarsfrihet och entledigades beror ej på ekonomiska oegentligheter eller slarv utan på att årsmötet ej fått något av ovanstående framlagt för beslut.

 

Detta innebär att beslutet togs enbart på grund av styrelsens administrativa oförmåga och att man försvårat valberedningens arbete.

 

Det är viktigt att poängtera att samtliga övriga medarbetare skall ha beröm för sitt arbete i klubben och att de inte berörs av händelserna.

 

Klubbens verksamhet fortsätter som vanligt men interimsstyrelsen är ansvarig för klubbens verksamheter.

Klubblokalen i Torrevieja fortsätter med sina öppettider fram till sommaruppehållet, mer om detta kommer på hemsida och i nyhetsbreven.

 

Lokalavdelningarna fortsätter enligt sina planeringar och verksamheter.

 

Interimsstyrelsen arbetar på samma sätt som en vanlig styrelse med schemalagda och protokollförda möten.

 

 

bottom of page