I Spanien mer enn 3 månader ?

Uppdaterad: mar 20

KAMPANJ FÖR ATT FÖRNYA REGISTRERING AV UTLÄNDSKA NATIONALITETER I KOMMUNER I ALICANTE-PROVINSET

Är du medborgare i ett EU-land, Norge, Schweiz, Island eller Liechtenstein och du är registrerad I provinsen utanför Alicante? Visste du att du måste bekräfta din registrering i din kommun? Medborgare i ett EU-land eller från Norge. Schweiz. Island och Liechtenstein som planerar att bo i Spanien längre än tre månader måste ansöka om registrering i Centralregistret för utländska medborgare (RCE)..........KAMPANJ FÖR ATT FÖRNYA REGISTRERING AV UTLÄNDSKA NATIONALITETER I KOMMUNER I ALICANTE-PROVINSET.

Är du medborgare i ett EU-land, Norge. Schweiz, Island eller Liechtenstein och du är registrerad I provinsen utanför Alicante? Visste du att du måste bekräfta din registrering i din kommun? Medborgare i ett EU-land eller från Norge. Schweiz. Island och Liechtenstein som planerar att bo i Spanien längre än tre månader måste ansöka om registrering i Centralregistret för utländska medborgare (RCE). För att kunna inkluderas i detta register måste du gå personligen till motsvarande kontor för den nationella polisstyrkan. Ditt registreringsnummer kommer att visas i kommunal folkräkning för invånare. Du måste registrera dig i den kommun där du har etablerat din normala bosättningsort. Om detta är ditt fall och du fortsätter att bo i provinsen, måste du BEKRÄFTA denna situation så att kommunfullmäktige har ett uppdaterat register över din registrering. Om du redan ingår i RCE måste du BEKRÄFTA det vart sjätte år.

Om du ännu inte ingår i RCE måste du BEKRÄFTA det vartannat år Adressändring eller personlig information som de europeiska medborgarna rapporterar till kommunfullmäktige kommer att ha samma effekt som en uttrycklig bekräftelse. Bekräftelse av uppehållstillstånd kan bestå av: • Expressförklaring från medborgaren • Förstörelse av uppehållstillstånd från kommunfullmäktige Om en europeisk uppfattning misslyckas med att bekräfta sin vistelse kommer kommunfullmäktige att inleda officiella förfaranden för att avbryta medborgarens registrering och kommer att kalla den berörda personen till en utfrågning. Information för icke EU medlemmar. Är du en medborgare utanför EU som är registrerad i provinsen Alicante men utan permanent uppehållstillstånd? Visste du att du måste FÖRNYA din registrering i folkräkningen? Mer information Medborgare utanför EU som är registrerade i en av kommunerna i provinsen Alicante men som inte har ett permanent uppehållstillstånd måste FÖRNYA sin registrering i folkräkningen vartannat år. Förnyelse är ett förfarande som medborgarna måste slutföra på stadshuset i kommunen där de bor genom att fylla i och skicka in relevant officiellt formulär. Om medborgarna rapporterar om adressändring eller personlig information kan kommunfullmäktige kräva att de "förnyar" sin registrering även om det inte har gått två år sedan den senaste förnyelsen Om tredjelandsmedborgare misslyckas med att förnya sin registrering kommer respektive kommunfullmäktige att samtycka till att avbryta registreringen i folkräkningen på grund av utgången, vilket kan träda i kraft utan att det behövs ett föregående förhör med personen i fråga.28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

© 2020 Club Nordico