top of page
Flaming Flamingos

Club Nórdico

de Torrevieja 

Club Nórdico
de Torrevieja
Årsmöte 2024

Kära medlem,

Vi uppskattar ditt medlemskap i vår Club Nórdico förening.

Club Nórdco har årsmöte

den 15 mars 2024 kl 13.00.

På restaurang Dinastia, Punta Prima
 

Ni är välkomna på en tre rätters lunch efter årsmötet om ni så önskar. Ni kan välja mellan Kött,Kyckling,Räkor eller Vegetarisk.

 

Ni kan gå in här och anmäla er.

Priset är €17 euro för medlemmar.

[Menyn för lunchen]

Anmälan och betalning i klubblokalen senast

den 6 mars

Det ska väljas en ny kandidat för ordförande posten 2024 till Club Nórdico.
Vi söker även en ny kassör.


Vi är beroende av din och andra medlemmars hjälp och engagemang för att driva vår verksamhet.


Välkommen att anmäla dig här om du är intresserad i att hjälpa till med styrelsearbete eller annat
post@clubnordico.com

Anmäl intresse i god tid så att Valberedningen får tid att förbereda sig.

Om ni inte kan närvara av någon anledning, inte kan vara med på årsmötet, men ändå vill vara med och rösta kan ni beställa en fullmakt på

post@clubnordico.com

eller komma in på kansliet för en blankett.

 


Med vänliga hälsningar

Styrelsen 

CNdT Logo

AGENDA FÖR ÅRSMÖTE 2024 - 03 - 15

 

1. Öppnandet av mötet

2. Val av mötesordförande och sekreterare

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning / förvaltningsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om disposition av föregående års vinst / förlust

10. Föredragning av revisionsberättelse

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret samt medlemsavgifter för

nästkommande verksamhetsår.

13. Val av styrelseordförande för ett år.

14. Val av kassör på 2 år

15. Val av styrelseledamöter på 2 år och styrelsesuppleanter på 1 år.

16. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen väckta förslag.

19. Inlämnade motioner från medlemmarna.

20. Information

21. Redovisning av antalet medlemmar i föreningen per stämmodagen.

22. Mötets avslutning

Club Nórdico har nu öppnat för 2024.

 

Ni är varmt välkomna tillbaka till oss.

Öppettider: måndagar och onsdagar 11:00-14:00

Club Nordicos avdelning i La Marina
öppettider: tisdagar och torsdagar 12.00 - 12.45
1024x1024px-copia-768x600.jpg
Anmälan för vårens resor under 2024

Nu har vi öppnat anmälan för resor under den första delen av 2024.

Vi arrangerar resor till:

  • Banos Archena, Spa-resa den 20 mars

  • Granada och Alhambra den 1:a april

Läs noga igenom information innan ni anmäler er.

För mer information och Anmälan >>

Spanska Kurser

Vi kommer att starta en

Nybörjarkurs i spanska: 19 Februari

Fortsättningskurs i Spanska: 21 Februari

Kostnaden är totalt €160.

€100 för kursen

(8 x 2 timmar) och

€60 för kurslitteraturen

(Lärobok och Arbetsbok).

Klicka här för mer information

Spanska Kurs
Mini Canapes

HAHA... AHA
Muntligt kåseri

med Anita Kinberg Åkerlund

11 mars i Club Nórdico de Torrevieja lokaler

Du kommer garanterat att känna igen dig!

Kom och lyssna när Anita skämtsamt beskriver kvinnligt och manligt språkbruk.

Det blir både "haha" och "aha" men ändå seriöst eftersom allt är hämtat från genuin språkvetenskap och genuspsykologi.

Mer information & anmälan >>>

Muntligt kåseri
om minnet

med Anita Kinberg Åkerlund

25 mars i Club Nórdico de Torrevieja lokaler

 

Hur fungerar ditt minne?

Hur långt från verkligheten är du?

 

Detta är ett muntligt kåseri om minnet och hur minnet förändras.

Men även om att lära sig ett nytt språk t ex spanska.

Anita kommer att lära dig att använda ditt mentala lexikon!

Mer information & anmälan >>>

Tapas med skinka
cristina-anne-costello-QZKFRL-HBUw-unsplash-2_edited.jpg

Club Nórdico Golf Society

Golfsäsongen är över för 2023. Vår nye organisatör Bosse har gjort en strålande insats med uppstart av en helt ny organisation.

Spelen under våren 2024 är planerade och spelprogramen är publicerad på golfsidan och på Facebookgruppen.

Resultaten på våra spel postas här på vår hemsida.

Bilder på Flickr

För mer information och möjlighet att anmäla sig till framtida spel >>>

  • Flickr
AEnB2UoHAIAbqDigw6aQXzi1qY3EKlMNOlk_bun_Gsrrx4UFZKusXZWdguMZ7bdAWExM0xlNuklT2yE46oL903yKc7

Bridge på
Club Nórdico

Bridgen på Club Nórdico hålls på tisdagar.

Första spelet 2024 blir den 16 januari. 

kl 16.00, men kom en kvart tidigarer för förberedelser. Välkomna!

Kontakta gärna oss om någon är intresserad av att hålla kurser i Bridge för våra medlemmar i Club Nórdico.

bridge@clubnordico.com

För mer information >>>

Våra Sponsorer

bottom of page