top of page
Skåp med nycklar

 General Data Protection Regulation 

Personlig information vi lagrar och syftet med lagringen

Vi lagrar följande personliga uppgifter om våra medlemmar;
Medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, make / maka och nationalitet.
Vi behandlar informationen för att uppfylla våra skyldigheter i samförstånd med dig.
Information om ditt medlemskap samt information om deltagande i resor / evenemang som vi är skyldiga att lagra i samband med redovisning.
Vi är ansvariga för att lagra delar av denna information i 10 år.
Genom att registrera och avregistrera till nyhetsbrevet, bokning av elektroniskt medlemskap och resor / evenemang, används även den IP-adress som används av säkerhetsskäl.
Vi använder också informationen för att kontakta dig med viktig information om ditt medlemskap med.
E-post, telefon eller genom att skicka ett brev till din adress.

Grunden för behandlingen

Information om medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, make, nationalitet används för att uppfylla kravet i vårt medlemsregister. Grunden för denna behandling är artikel 6 bi förordningen om sekretess.
Du har också gått med på att använda den för att ge dig information via e-post.
Grunden för denna behandling är sekretessbestämmelserna Art 6 (a).
Du kan när som helst tacka nej för att du fått sådan information från oss, både på DirectMail / Nyhetsbrevet, längst ner som det finns en text som låter dig avbryta, eller eventuellt genom en skriftlig ändringsförfrågan.
Viktig information om ditt köp av resor och evenemang lagras för att du ska få rätt behandling och överensstämmer med våra skyldigheter i relation till konsumentköplagen.

Delning av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du har lämnat till våra anställda på kontoret eller på vår hemsida i samband med ditt medlemskap eller rese / evenemang.
Vi delar inte, säljer, överför eller på annat sätt avslöjar personuppgifter till andra, om vi inte är lagligen skyldiga att göra det, till myndigheter etc.

Radering av personuppgifter

Information som vi fått i samband med ditt medlemskap lagras i vår aktiva medlemskatalog.
Du kan kräva att personuppgifter raderas efter uppsägning av medlemskap, men information som vi är skyldiga att hålla i enlighet med redovisningslagen, lagras i 10 år i enlighet med lagens krav.
Då kommer denna informationen att raderas.

Rättigheter för den registrerade

Vi behandlar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser.
Det rekommenderas att du får kräva tillgång till och omlokalisering av din personliga information, samt att korrigera eller radera information.

Data Protection Officer

Vi har en integritetsrepresentant som ser till att personuppgiftslagens regler om behandling av personuppgifter följs och fungerar som kontaktperson under tillsyn.

Information Security

Vi säkerställer din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll.

Kontakta

Eventuella förfrågningar om vilken information som registreras, korrigering och radering kan skickas skriftligen till Club Nordico

Kontakta Oss

bottom of page